Římskokatolická farnost – děkanství Železný Brod 

Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Farnost existovala již před rokem 1456. Kanonicky byla znovu ustanovena roku 1721. Od roku 1721 jsou vedeny matriky. Od roku 1970 byla povýšena na děkanství.

Od roku 1998 v Železném Brodě působi Misionáři Matky Boží z La Saletty.Pokud není ve farním kalendáři uvedeno jinak, mše svaté budou podle pravidelného pořadu bohoslužeb, který najdete na konci zpravodaje Jakub a také na farních webových stránkách: http://farnostzeleznybrod.cz/ v rubrice „O farnosti“ – „Pořad bohoslužeb“.

Biblické hodiny budou každou středu kromě 8. 5.
Májová pobožnost bude v květnu po každé mši svaté.

Farní kalendář – duben

27. 4. /sobota/16:00Mše sv. v Zásadě za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
1. 5. /středa/10:00Poutní mše sv. na Krásné – ke sv. Josefu Dělníkovi
2. 5. /čtvrtek/8:00Mše sv. v Ž. Brodě za nová kněžská a řeholní povolání
3. 5. /pátek/Svátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů
4. 5. /sobota/
9:00
11:00
1. sobota v měsíci
Mše sv.   Ž. Brodě na zadostiučinění za hříchy světa
Požehnání pro motorkáře na začátek motoristické sezóny
5. 5. /neděle/8:30
Mše sv. v Ž. Brodě za členy živého růžence a jejich rodiny
Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
6. 5. /pondělí/18:001. májová pobožnost v přírodě – v Držkově u kapličky Nejsvětější Trojice
8. 5. /středa/
9:00
Památka Panny Marie Prostřednice všech milostí
Mše sv. v Ž. Brodě
9. 5. /čtvrtek/
8:00
16:00
18:00
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše sv. v Ž. Brodě
Mše sv. v Držkově
Mše sv. v Ž. Brodě
12. 5. /neděle/8:30Mše sv. za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
13. 5./pondělí/
18:00
Panny Marie Fatimské
2. májová pobožnost – nádvoří zámku Navarov
14. 5. /úterý/Svátek sv. Matěje, apoštola
16. 5. /čtvrtek/Svátek sv. Jana Nepomuckého
17. 5. /pátek/19:00Přednáška P. Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. v KC Kino
18. 5. /sobota/11:00Poutní mše sv. – kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
19. 5. /neděle/Slavnost Seslání Ducha svatého
20. 5. /pondělí/
18:00
Panny Marie Matky církve
3. májová pobožnost – Huť – u kapličky Panny Marie u studánky
23. 5. /čtvrtek/Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
25. 5. /sobota/Farní pouť za sv. Zdislavou
26. 5. /neděle/Slavnost Nejsvětější Trojice
27. 5. /pondělí/18:004. májová – Bozkov – kostel Panny Marie Královny hor
30. 5. /čtvrtek/
16:00
18:00
Slavnost Těla a Krve Páně
Mše sv. a adorace Nejsv. Svátosti v Držkově
Mše sv. a průvod ke čtyřem oltářům v Ž. Brodě
31. 5. /pátek/Svátek Navštívení Panny Marie