Římskokatolická farnost – děkanství Železný Brod 

Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Farnost existovala již před rokem 1456. Kanonicky byla znovu ustanovena roku 1721. Od roku 1721 jsou vedeny matriky. Od roku 1970 byla povýšena na děkanství.

Od roku 1998 v Železném Brodě působi Misionáři Matky Boží z La Saletty.


2. neděle adventní
4. 12. 2022

1. Dnes po mši sv. a dále každou adventní neděli je na faře adventní dobročinný prodej. V nabídce jsou potraviny, rukodělné výrobky, bylinky, kalendáře. 
2. Dnes bude v kostele od 17:00 hodin 2. adventní koncert – účinkují učitelé ZUŠ a jejích hosté.
3. Ve všední dny mše svaté budou na faře.
4. Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.
5. Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svaté budou ráno v 8:00 na faře a večer v 18:00 v kostele.
6. V sobotu 10. 12. v 8:00 v kostele sv. Josefa na Krásné budou Roráty. Pak bude následovat celodenní program v Kittelově domě a na faře.

P. Jan Jucha MS


FARNÍ KALENDÁŘ

Biblické hodiny budou 7. 12., 14. 12., 28. 12.
Každou adventní neděli bude v kostele sv. Jakuba  v Žel. Brodě koncert duchovní hudby.
Od 1. 12. budou mše sv. ve všední dny v Železném Brodě na faře.

1. 11. / úterý/18:00Slavnost Všech svatých Mše sv. a po ní průvod na hřbitov
2. 11. /středa/8:00
12:00
18:00
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Mše svaté v Žel. Brodě
3.11. /čtvrtek/8:00Mše sv. za nová kněžská povolání
6. 11. /neděle/8:30Mše sv. za živé a zemřelé členy živého růžence
13. 11. /neděle/16:00Mše sv. za ochranu lidského života – Krásná
20. 11. /neděle/Slavnost Ježíše Krista Krále
20. 11. /neděle/17:00Farní setkání na ukončení liturgického roku /Farní Silvestr/ na faře v Žel. Brodě
21. – 29.11.P. Jan na exerciciích a dovolené
23. 11. /středa/Červená středa – Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
27. 11. /neděle/1. adventní neděle – začátek nového liturgického roku
1. 12. /čtvrtek/8:00Mše sv. v Ž. Brodě za nová kněžská povolání
3. 12. /sobota/17:00Loučky – kostel sv. Antonína Paduánského Koncert smíšeného pěveckého sboru pod vedením Jiřího Doubka
4. 12. /neděle/ 8:30
17:00
Mše sv. za členy Živého růžence a jejich rodiny
2. adventní koncert v Ž. Brodě – účinkují učitelé ZUŠ a jejich hosté
8. 12. /čtvrtek/
8:00
18:00
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Mše sv. v Ž. Brodě na faře
Mše sv. v Ž. Brodě v kostele
10. 12. /sobota/  8:00
10:00
16:00
Roráty na Krásné
Adventní program na Krásné
Zásada – mše sv. za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
11. 12. /neděle/17:003. adventní koncert v Ž. Brodě – Železnobrodské koledy
15. 12. /čtvrtek/Začátek novény – Putování se Svatou Rodinou
18. 12. /neděle/16:004. adventní koncert v Ž. Brodě – Železnobrodské děti – Vivace, Cvrčci, Hvězdičky, Řetízek

POŘAD BOHOSLUŽEB VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ 2022

DenHodinaMísto
Štědrý den 24. 12.
/sobota/
14:00
16:00
20:00
22:00
24:00
24:00
Krásná – vánoční příběh pro děti
Loučky
Zásada
Bzí
Krásná
Železný Brod
Hod Boží vánoční 25. 12.
/neděle/
9:00
11:00
15:00
16:00
Železný Brod
Loučky
Držkov – Vánoční příběh + koledy
Krásná
Sv. Štěpán 26. 12.
/pondělí/

9:00
14:00
16:00
Sbírka Švatoštěpánská koleda – na bohoslovce
Ž. Brod – mše sv.
Koledování Na Poušti
Držkov – mše sv.
Sv. Jan Evangelista 27. 12.
/úterý/
18:00Ž. Brod – mše sv.
Sv. Mláďátek 28. 12.
/středa/
18:00
Ž. Brod – mše sv.
Po mši sv. – vánoční biblická hodina
29. 12.
/čtvrtek/
8:00Ž. Brod – mše sv.
Svátek Sv. Rodiny 30. 12.
/pátek/
18:00Ž. Brod – mše sv.
31. 12.
/sobota/
16:00
Poděkování za uplynulý rok – v Ž. Brodě
Nebudou mše sv. v Zásadě ani ve Bzí
1.1. 2023
/neděle/
9:00
11:00
16:00
Ž. Brod – mše sv.
Loučky – mše sv.
Krásná – mše sv.