Římskokatolická farnost – děkanství Železný Brod 

Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Farnost existovala již před rokem 1456. Kanonicky byla znovu ustanovena roku 1721. Od roku 1721 jsou vedeny matriky. Od roku 1970 byla povýšena na děkanství.

Od roku 1998 v Železném Brodě působi Misionáři Matky Boží z La Saletty.


5. neděle v mezidobí
05. 2. 2023

  1. Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.
  2. Příští neděli při mši svaté bude udělovaná svátost pomazání nemocných.

P. Jan Jucha MS


Biblické hodiny budou každou středu kromě 15. 2. (přednáška ČKA) a 22. 2.(Popeleční středa).

Pokud není ve farním kalendáři uvedeno jinak, mše svaté budou podle pravidelného pořadu bohoslužeb, který najdete na konci zpravodaje Jakub a také na farních webových stránkách: http://farnostzeleznybrod.cz/ v rubrice „O farnosti“ – „Pořad bohoslužeb“.

2. 2. /čtvrtek/
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
8:00
16:00
18:00
Mše sv. na faře za nová kněžská povolání
Mše sv. v Držkově
Mše sv. v Ž. Brodě bude v kostele
Prosím, přineste svíce k požehnání
3. 2. /pátek/18:00Mše sv. v Ž. Brodě se svatoblažejským požehnáním
4. 2. /sobota/9:00Úklid vánoční výzdoby v kostele v Ž. Brodě
5. 2. /neděle/8:30Mše sv. v Ž. Brodě za členy Živého růžence a jejich rodiny
11. 2. /sobota/
Panny Marie Lurdské
18:00Světový den nemocných
Mše sv. ve Bzí za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
12. 2. /neděle/8:30Při mši sv. v Ž. Brodě pomazání nemocných
15. 2. /středa/17:30
18:15
Mše sv. v Ž. Brodě o půl hodiny dříve
Přednáška ČKA v aule SUPŠS – Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. –„Ukrajina – historie, současnost“
18. 2. /sobota/17:00
Farní ples aneb Neposedné posezení
Nebude mše sv. ve Bzí
19. 2. /neděle/Sbírka Svatopetrský haléř ve všech kostelích
22. 2. Popeleční středa
18:00
Začátek Postní doby
Mše sv. v Ž. Brodě s posypáním popelem
24. 2. /pátek/17:30Modlitba Křížové cesty v kostele v Ž. Brodě a pak mše sv.