Římskokatolická farnost – děkanství Železný Brod 

Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Farnost existovala již před rokem 1456. Kanonicky byla znovu ustanovena roku 1721. Od roku 1721 jsou vedeny matriky. Od roku 1970 byla povýšena na děkanství.

Od roku 1998 v Železném Brodě působi Misionáři Matky Boží z La Saletty.Pokud není ve farním kalendáři uvedeno jinak, mše svaté budou podle pravidelného pořadu bohoslužeb, který najdete na konci zpravodaje Jakub a také na farních webových stránkách: http://farnostzeleznybrod.cz/ v rubrice „O farnosti“ – „Pořad bohoslužeb“.

ÚNOR

Biblické hodiny budou každou středu, kromě Popeleční středy. Místo toho bude masopustní biblická hodina v úterý 13. února po mši sv.
Mše sv. ve všední dny budou na faře kromě Hromnic, Popeleční středy a pátků.

31. 1. /středa/  Biblická hodina po mši sv.
2. 2. /pátek/
Svátek Uvedení Páně do chrámu
– Hromnice
 18:00Mše sv. v Ž. Brodě bude v kostele. Prosím, přineste svíce k požehnání.
3. 2. /sobota/9:001. sobota v měsíci – mše sv. za dostiučinění za hříchy
Mše sv. v Žel. Brodě
Svatoblažejské požehnání bude při mši sv. v Ž. Brodě i v Zásadě a ve Bzí
10. 2. /sobota/17:00
Farní ples na faře v Ž. Brodě
Nebude mše sv. ve Bzí
11. 2. /neděle/
Panny Marie Lurdské
  Světový den nemocných
Při mši sv. bude udělována svátost pomazání nemocných.
Oslava kulatých narozenin Mirka Lamače a Ely Petrů
14. 2.
 Popeleční středa

18:00
18:15
Začátek Postní doby
Mše sv. v Ž. Brodě s posypáním popelem
Přednáška ČKA – JUDr. Tomáš Kraus: “Co je antisemitismus”
18. 2. /neděle/Na začátku mše sv. bude pro ty, kteří se nemohli zúčastnit mše sv. na Popeleční středu, posypání popelcem.
Přijďte včas!
25. 2. /neděle/Sbírka Svatopetrský haléř
2. 3. /sobota/1. sobotní mše sv. v Ž. Brodě, v Zásadě ani ve Bzí nebude – v Litoměřické katedrále sv. Štěpána bude v 11:00 slavnost vysvěcení P. Stanislava Přibyla na biskupa Litoměřické diecéze