Římskokatolická farnost – děkanství Železný Brod 

Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Farnost existovala již před rokem 1456. Kanonicky byla znovu ustanovena roku 1721. Od roku 1721 jsou vedeny matriky. Od roku 1970 byla povýšena na děkanství.

Od roku 1998 v Železném Brodě působi Misionáři Matky Boží z La Saletty.


Slavnost Nejsvětější Trojice
04.06. 2023

  1. V úterý po večerní mši svaté bude Biblická hodina.
  2. Ve středu mše svatá nebude.
  3. Ve středu v 19:00 v kostele sv. Jakuba bude Varhanní recitál s recitací. Účinkuji: Aleš Bárta – varhany a Jan Přeučil – recitace.
  4. Ve čtvrtek v 18:00 oslavíme Slavnost Božího Těla. Ranní mše nebude.
  5. V pátek mše svatá bude ráno v 8:00.

P. Jan Jucha MS


Biblická hodina bude v úterý 6. 6. a ve středu 14. 6. a 28. 6.

Pokud není ve farním kalendáři uvedeno jinak, mše svaté budou podle pravidelného pořadu bohoslužeb, který najdete na konci zpravodaje Jakub a také na farních webových stránkách: http://farnostzeleznybrod.cz/ v rubrice „O farnosti“ – „Pořad bohoslužeb“.

3. 6. /sobota/
9:00
11:00
První sobota v měsíci
Mše sv. v Ž. Brodě za obrácení světa
Poutní mše sv. k Nejsvětější Trojici – Bzí, potom program
4. 6. /neděle/
8:30
Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše sv. v Ž. Brodě za členy Živého růžence a jejich rodiny
7. 6./středa/19:00Koncert duchovní hudby s recitací v kostele sv. Jakuba v Ž. Brodě
8. 6. /čtvrtek/16:00
18:00
Slavnost Těla a Krve Páně. Nebude ranní mše sv. v Ž. Brodě
Mše sv. v Držkově
Mše sv. v Ž. Brodě, potom průvod ke čtyřem oltářům
Nebude mše sv. ráno v Žel. Brodě
9. 6. /pátek/8:00Mše sv. v Žel. Brodě ráno s ohledem na konání jarmarku
11.6. /neděle/8:30 
11:00
Mše sv. za ochranu lids. života od početí do přirozené smrti
První svaté přijímání – Loučky
16. 6. /pátek/
8:00
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Mše sv. ráno s ohledem na večerní poutní mši sv. v Jablonci n. Nisou
17.6. /sobota/
9:00
Slavnost Neposkvrněného Srdce Panny Marie
V Žel. Brodě mše sv. se zasvěcením se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
18.6. /neděle/18:00Pouť ke sv. Antonínovi – Loučky
19. – 21. 6.P. Jan – dovolená – mše sv. v úterý 20. 6. a ve středu 21. 6. nebudou
24.6. /sobota/Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Farní zájezd
29.6./čtvrtek/8:00
18:00
Slavnost sv. Petra a Pavla
Mše sv. v Ž. Brodě
Mše sv. v Ž. Brodě
Po večerní mši sv. farní posezení u příležitosti narozenin P. Jana