Římskokatolická farnost – děkanství Železný Brod 

Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Farnost existovala již před rokem 1456. Kanonicky byla znovu ustanovena roku 1721. Od roku 1721 jsou vedeny matriky. Od roku 1970 byla povýšena na děkanství.

Od roku 1998 v Železném Brodě působi Misionáři Matky Boží z La Saletty.


25. neděle v mezidobí
24.9. 2023

  1. Dnešní sbírka je na Charitu.
  2. Dnes večer v 18:00 na faře bude synodální setkáni.
  3. Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.
  4. Ve čtvrtek je Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. Mše svatá v Železném Brodě bude v 9:00 a odpoledne v 14:00 bude poutní mše svatá u kapličky sv. Václava v Loužnici.
  5. V pátek oslavíme Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

P. Jan Jucha MS


Pokud není ve farním kalendáři uvedeno jinak, mše svaté budou podle pravidelného pořadu bohoslužeb, který najdete na konci zpravodaje Jakub a také na farních webových stránkách: http://farnostzeleznybrod.cz/ v rubrice „O farnosti“ – „Pořad bohoslužeb“.

ZÁŘÍ

Biblická hodina bude 13., 20. a 27. 9.

28. 8. – 7. 9.P. Jan má dovolenou
2. 9. /sobota/
9:00
První sobota v měsíci
Žel. Brod – mše sv. na smír za hříchy světa proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie
3. 9. /neděle/8:30Žel. Brod – mše sv. za členy Živého růžence a jejich rodiny
7. 9. /čtvrtek/ 8:00Žel. Brod – mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání
8. 9. /pátek/
18:00
Svátek Narození Panny Marie
Žel. Brod – mše sv.
10. 9. /neděle/8:30Žel. Brod – mše sv. za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
13. 9. /středa/První biblická hodina v tomto školním roce /večerní mši sv./
14. 9. /čtvrtek/
8:00
16:00
Svátek Povýšení Svatého Kříže
Žel. Brod – mše sv.
Držkov – mše sv.
16. 9. /sobota/

14:00
Skleněné městečko
Dny evropského dědictví -10-12,13-15 hod. – Otevřen kostel sv. Jakuba
Malý varhanní koncert v kostele sv. Jakuba. -účinkuje Pavlína Grajová
17. 9. /neděle/
16:00
  8:30
11:00
Podzimní pouť na Krásné
Mše sv. a po ní pobožnost svatých schodů
Žel. Brod – mše sv.
Loučky – mše sv.
21. 9. /čtvrtek/
8:00
16:00
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Žel. Brod – mše sv.
Držkov – mše sv.
24. 9. /neděle/Sbírka na Charitu
28. 9. /čtvrtek/  9:00
14:00
Slavnost sv. Václava
Žel. Brod – mše sv.
Loužnice – poutní mše sv. u kaple sv. Václava v Loužnici
V tento den nebude mše sv. v Držkově
29. 9. /pátek/
18:00
Svátek sv. archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela
Žel. Brod – mše sv.