Římskokatolická farnost – děkanství Železný Brod 

Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Farnost existovala již před rokem 1456. Kanonicky byla znovu ustanovena roku 1721. Od roku 1721 jsou vedeny matriky. Od roku 1970 byla povýšena na děkanství.

Od roku 1998 v Železném Brodě působi Misionáři Matky Boží z La Saletty.Pokud není ve farním kalendáři uvedeno jinak, mše svaté budou podle pravidelného pořadu bohoslužeb, který najdete na konci zpravodaje Jakub a také na farních webových stránkách: http://farnostzeleznybrod.cz/ v rubrice „O farnosti“ – „Pořad bohoslužeb“.

Biblické hodiny budou každou středu kromě 8. 5.
Májová pobožnost bude v květnu po každé mši svaté.

Farní kalendář – červenec

4. 7. /čtvrtek/8:00Žel. Brod – mše sv. za nová kněžská povolání 
5. 7. /pátek/
9:00
18:00
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Žel. Brod – mše sv.
Žel. Brod – mše sv.
6. 7. /sobota/
9:00
16:00
První sobota v měsíci
Žel. Brod – mše sv. za dostiučinění za hříchy světa
Zásada – poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa
7. 7. /neděle/8:30Žel. Brod – mše sv. za členy Živého růžence a jejich rodiny
11. 7. /čtvrtek/
8:00
Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy – prosíme o zachování křesťanského charakteru Evropy
Žel. Brod – mše sv. za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
14. 7. /neděle/8:30Žel. Brod – mše sv. k 1. výročí úmrtí P. Zdeňka Maryšky
15. – 22. 7.P. Jan – dovolená
18. 7. /čtvrtek/20. výročí úmrtí P. Jozefa Kováčika
21. 7. /neděle/8:30Žel. Brod – mše sv. ke 20. výročí úmrtí P. Jozefa Kováčika
23. 7. /úterý/Svátek sv. Brigity, patronky Evropy – prosíme o zachování křesťanského charakteru Evropy
25. 7. /čtvrtek/
8:00
16:00
18:00
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Žel. Brod – mše sv.
Držkov – mše sv.
Žel. Brod – mše sv. ke cti sv. Jakuba
28. 7. /neděle/11:00

Žel. Brod – poutní mše sv. ke cti sv. Jakuba – slouží PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.
Po mši sv. posezení na farní zahradě.
Nebude ranní mše sv. v Žel. Brodě, ani mše sv. v Loučkách.

Farní kalendář – srpen

1. 8. /čtvrtek/8:00Žel. Brod – mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání 
3. 8. /sobota/
9:00
První sobota
Žel. Brod – mše sv. na dostiučinění za hříchy světa
4. 8. /neděle/8:30Žel. Brod – mše sv. za členy Živého růžence a jejich rodiny
6. 8. /úterý/
18:00
Svátek Proměnění Páně
Žel. Brod – mše sv.
8. 8. /čtvrtek/8:00Žel. Brod – mše sv. za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
9. 8. /pátek/
18:00
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy – prosíme o zachování křesťanského charakteru Evropy
Žel. Brod – mše sv.
10. 8. /sobota/18:00Svátek sv. Vavřince
Malá Skála – kaple sv. Vavřince – poutní mše sv.
Nebude mše sv. ve Bzí
11. 8. /neděle/8:30Žel. Brod – mše sv. za zachování křesťanského charakteru Evropy
15. 8. /čtvrtek/
8:00
16:00
17:30
18:00
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Žel. Brod – mše sv.
Držkov – mše sv.
Odjezd auty od fary v Žel. Brodě
Horská Kamenice – mše sv. v u sochy Panny Marie Bozkovské
18. 8. /neděle/6:30
10:00
16:00
18:00
Tradiční pouť do Bozkova
Odchod pěších poutníků z Malého nám. v Ž. B.
Bozkov – poutní mše sv. – Nanebevzetí Panny Marie
Krásná – mše sv.
Žel. Brod – mše sv.
Nebude ranní mše sv. v 8:30 v Žel. Brodě, ani mše sv. v 11:00 v Loučkách
22. 8. /čtvrtek/Nebude mše sv. v Držkově
24. 8. /sobota/16:00
Držkov – poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje
Mše sv. v Zásadě nebude
V září budou slouženy gregoriánské mše sv. za zemřelého pana Karla Maryšku.