1. Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.
2. Ve čtvrtek mše svatá v 8:00 bude za nová kněžská a řeholní povolání.
3. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V 17:30 začne adorace Nejsvětější svátosti zakončená litanii k Srdci Ježíšovu. V 18:00 bude mše svatá.
4. Také v pátek je Noc kostelů. V kostele sv. Jakuba bude od 19:00 koncert České nebe –účinkují: Jaroslav Patočka – bas a Petr Hostinský – varhany.
5. V pátek od 21:00 v kostelíku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti bude „Noc kostelů – meditativní četba prokládaná živou hudbou“.
6. Jednota bratrská zve v pátek od 17:00 do 22:00 na Noc kostelů – výstava: 100 let od položení základního kamene sborového domu Jednoty bratrské.
7. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Mše svatá v kostele sv. Jakuba bude v 9:00.
8. V sobotu je také Pouť ve Bzí. Začíná slavnostní mši svatou v 11:00.

P. Jan Jucha MS