1.     V pondělí mše svatá a májová pobožnost bude v Bozkově v kostele Navštívení Panny Marie v 18:00. Odjezd auty od fary bude v 17:30.
2.     Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina. 
3.     Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Mše svatá bude v 18:00 a po ní průvod k čtyřem oltářům.
4.     V pátek je Svátek Navštívení Panny Marie

P. Jan Jucha MS