15. Neděle

1. V pondělí odjíždím na dovolenou do 22.7.  Zastupuje mne P. Henryk Kuman MS.
2. Ve čtvrtek mše svatá v 16:00 v Držkově nebude.
3. Z důvodu, že v kapli svatého Prokopa v Zásadě spadnul kus stropu, mše svaté z nedělní platnosti, které se konaly v Zásadě, budou slouženy v kostele sv. Bartoloměje v Držkově.
4. Příští neděli mše svatá v 8:30 bude za zemřelého P. Jozefa Kováčika k 20. výročí úmrtí.

16. Neděle

1. V pondělí je Svátek sv. Marie Magdalény.
2. V úterý je Svátek sv. Brigity, patronky Evropy. Budeme se modlit za zachování křesťanského charakteru  Evropy.
3. V pátek je Svátek sv. Jakuba, apoštola. Mše svaté v Železném Brodě budou ráno v 8:00 a večer v 18:00.
4. Příští neděli slavnostně oslavíme patrona našeho kostela – svatého Jakuba. Slavnostní mši svatou v 11:00 bude sloužit P. Michal Podzimek. Po mši svaté na farní zahradě pobesedujeme při jídle a pití. Všichni jste srdečně zvaní. Tento den nebude ranní mše v 8:30 a také v Loučkách v 11:00.

P. Jan Jucha MS