Podzimní pouť k Povýšení Svatého Kříže – Krásná 2022

Večer před poutí byl v kostele koncert zaštiťovaný společností Lípa Musica, na němž zazněly tóny  historického kladívkového klavíru, na který zahrál Andreas Staier a doprovodil zpěv Hany Blažíkové, která se specializuje na interpretaci barokní, renesanční a středověké hudby.   

V neděli v kostele byly dvě mše sv. a několik koncertů.  Zazpívat přijely též děti ze ZUŠ v Jablonci nad Nisou – sbor Iuventus, gaude! vedený sbormistrem MgA. Tomášem Pospíšilem. 

Po odpolední mši sv. byla pobožnost Svatých schodů.

Podobné příspěvky