Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

10. neděle v mezidobí

4.6.2021

 

                          

1.     V pátek oslavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V 17:30 bude adorace Nejsvětější svátosti a v 18:00 Mše svatá.

2.     V sobotu v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí v 13:00 bude poutní Mše svatá. Večerní mše ve Bzí tento den nebude.

P. Jan Jucha MSFARNÍ KALENDÁŘ
ČERVEN
Každý pátek v 17:30 hod. bude adorace a potom mše sv.
 
Ve všechny čtvrtky kromě 3. 6. bude mše sv. ráno.
3. 6. /čtvrtek/
18:00
Slavnost Těla a Krve Páně
Mše sv. a průvod
Nebude mše sv. ráno
5. 6. /sobota/
8:00
10:00
Odjezd na farní výlet
Příprava na biřmování
11. 6. /pátek/

17:30
18:00
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Adorace zakončená litanií k Srdci Ježíšovu
Mše svatá za ochranu lidského života
12. 6. /sobota/
13:00
Poutní mše sv. ve Bzí
Večerní mše sv. ve Bzí nebude
24. 6. /čtvrtek/

8:00
18:00
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Mše sv. v Žel. Brodě
Mše sv. v Žel. Brodě
29. 6. /úterý/

18:00
Slavnost sv. Petra a Pavla
Mše sv. v Žel. Brodě
Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah