Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:
2. neděle v mezidobí


19.1.2020


 


                          


1.     Dnešní neděli sbírka je na diecézní školství.


2.     Ve středu a ve čtvrtek mše svatá bude ráno v 8:00.


3.     Ekumenické setkání bude ve středu na faře od 18:00.


 


P. Jan Jucha MS
FARNÍ KALENDÁŘ

LEDEN
Biblické hodiny budou ve středu 8.1.; 15.1.; 29.1. po večerní mši sv.
 
Všechny mše svaté ve všední dny budou nadále na faře.
 
Mše svaté ve čtvrtek budou ráno v 8:00 hodin na faře.
1. 1. /středa/
Slavnost Matky Boží Panny Marie
9:00
Mše sv. v Žel. Brodě, ostatní mše sv. jako každou neděli
3.1. /pátek/
8:00
17:00
Mše sv. v Žel. Brodě
Koncert My Gospel v kostele sv. Jakuba
4. 1. /sobota/
17:00
Spotkanie opłatkowe
5. 1. /neděle/

Oslava slavnosti Zjevení Páně bude v neděli
9. 1. /čtvrtek/
 8:00
Mše sv. za nová kněžská povolání
11. 1. /sobota/
11:00
16:00
Příprava na biřmování
Mše sv. v Zásadě za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
12. 1. /neděle/
Svátek Křtu Páně

Končí doba vánoční
19. 1. /neděle/

Sbírka na diecézní školství
18. – 25. 1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
22. 1. /středa/
8:00
18:00
Mše svatá
Ekumenické setkání
2. 2. /neděle/

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Prosím, přineste s sebou svíce
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah