Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:

19. neděle v mezidobí

9.8.2020

 

                          

1.     V pondělí je Svátek sv. Vavřince. Poutní mše svatá bude v kapli sv. Vavřince na Malé Skále v 18:00.

2.     Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.

3.     V sobotu je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá v Železném Brodě bude v 9:00.

4.     Příští neděli bude Pouť do Bozkova. Slavnostní  Mše sv. v Bozkově bude v 10:00. V 6:30 bude Sraz pěších poutníků na Malém Náměstí v Železném Brodě, autobus nebude přistaven.  Mše sv. v Železném  Brodě bude v 18:00.  Nebude ranní mše sv. Žel. Brodě ani v Loučkách.

 

P. Jan Jucha MS

 


 


1.

 


FARNÍ KALENDÁŘ
Biblické hodiny se budou konat po domluvě s účastníky
ČERVENEC
4.7. /sobota/
16:00
Poutní mše sv. ke sv. Prokopovi v Zásadě
28. 6. – 7.7.

P. Jan v Polsku
26. 7. /neděle/
11:00
Svatojakubská poutní mše sv. v Žel. Brodě
P. Zdeněk Maryška bude slavit 65. výročí kněžství. Kázat bude  P. Mgr. František Michael Schnitter O.Praem.
Nebude ranní mše sv. v Žel. Brodě ani mše sv. v Loučkách
SRPEN
3. 8. – 8.8.

Farní tábor na faře v Železném Brodě
10. 8. /pondělí/
18:00
Poutní mše sv. v kapli sv. Vavřince na Malé Skále
15. 8. /sobota/

9:00
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Mše sv. v Žel. Brodě
16. 8. /neděle/

10:00
6:30
18:00
Pouť do Bozkova
Mše sv. v Bozkově
Sraz pěších poutníků na Malém Náměstí v Železném Brodě, autobus nebude přistaven
Mše sv. v Žel. Brodě
Nebude ranní mše sv. Žel. Brodě ani v Loučkách
22. 8. /sobota/
16:00
Poutní mše sv. ke sv. Bartoloměji v Držkově
Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah