Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:1. neděle adventní


1.12.2019


 


                          


1.     Dnes v kostele sv. Jakuba bude adventní  koncert – učitele ZUŠ a jejich hosté.


2.     Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.


3.     Ve čtvrtek mše svatá bude ráno v 8:00, za nová kněžská povolání.


P. Jan Jucha MSFARNÍ KALENDÁŘ

PROSINEC
Od prosince až do postní doby budou ve všední dny v Železném Brodě mše sv. na faře.
Každý čtvrtek až do odvolání budou mše sv. v Žel. Brodě ráno v 8:00 hodin.
Každou adventní neděli bude koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba  v Žel. Brodě.
Biblické hodiny budou 4. 12. a 11. 12.
1. 12. 1.neděle adventní
17:00
Začátek nového liturgického roku
Adventní koncert v Žel. Brodě - učitelé ZUŠ Železný Brod a jejich hosté
7. 12. /sobota/
16:00
Adventní koncert v Držkově ZUŠ Liberec
8. 12. 2.neděle adventní
8:30
18:00
Mše sv. za ochranu lids. života  - v Žel. Brodě
Adventní koncert v Žel. Brodě – SATORI – Vokálně instrumentální soubor
9. 12. /pondělí/
18:00
Mše sv. na Slavnost Panny Marie bez poskvrny počaté
14. 12. /sobota/
11:00
13:00
17:00
Příprava na biřmování
Adventní koncert na Krásné – ZUŠ Liberec
Adventní koncert ve Bzí – MY GOSPEL
15. 12. 3.neděle adventní

16:00
17:00
Začátek předvánoční novény – Putování se Svatou Rodinou
Adventní koncert v Loučkách
Adventní koncert v Žel. Brodě – Jazzové inspirace
22. 12. 4.neděle adventní
16:00
Adventní koncert v Žel. Brodě – Železnobrodské dětské sbory
23. 12. /pondělí/

Zakončení předvánoční novény - Putování se Svatou Rodinou - na faře v Žel. Brodě


POŘAD BOHOSLUŽEB VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ  2019      
Den
Hodina
Místo
Štědrý den
24. 12.
/úterý/
14:00
  16:00
  20:00
  22:00
  24:00
  24:00
Krásná – vánoční příběh pro děti
Loučky
Zásada
Bzí
Krásná
Železný Brod
Slavnost Narození Páně
25. 12. / středa/
9:00
11:00
15:00
16:00
Železný Brod
Loučky
Držkov – vánoční vyprávění a zpívání
Krásná
Svátek sv. Štěpána
26. 12. / čtvrtek/
9:00
14:00
16:00

Železný Brod
Koledování Na Poušti
Držkov
Sbírka na bohoslovce - Svatoštěpánská koleda
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah