Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah
Pravidelné bohoslužby a pastorační setkání nejsou až do ukončení karantény.

Kostel sv. Jakuba v Železném Brodě je otevřen pro soukromou modlitbu každý den v čase: 9:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00.
Možnost přijetí svátosti smíření a svatého přijímání nejlépe po telefonické domluvě s P. Janem na tel. č. 731 479 031
Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských nad 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
12. března 2020

Z VÝZVY LITOMĚŘICKÉHO BISKUPA MONS. JANA BAXANTA   (ze dne 12. března 2020)

V současné situaci, zcela pro nás nezvyklé, spatřuji i pozitivní impulzy: možná si začneme více vážit každé mše sv., Eucharistie, sounáležitosti s postiženými, zapomeneme na všemožné sváry a nepokoje, prohloubíme důvěru v Boha, Kristovu církev a její právoplatné představitele, uvědomíme si sílu modlitby v duchovním propojení na dálku, naučíme se skromnosti ve svých nárocích, a získáme živé přesvědčení, že na všechno sami nestačíme, všechno mít nemusíme, staneme se více svobodnými pro službu Bohu a lidem.
Na přímluvu Panny Marie, Pomocnice křesťanů a Uzdravení nemocných, Vám všem žehnám a jsem s Vámi spojen v modlitbách.
Váš + Jan
PROSBA O POMOC A OCHRANU ZEMĚ PŘED KORONAVIREM
NA SLAVNOST SV. JOSEFA 19. BŘEZNA OD 10.00 HOD. bude u Palladia země české ve Staré Boleslavi sloužit pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, předseda Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví,mši svatou a vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru.

Vzhledem k mimořádným opatřením vyzýváme věřící, kteří by o bohoslužbu měli zájem, aby se jí účastnili prostřednictvím vysílání TV NOE, která z ní zajistí přímý přenos nebo na internetových stránkách staroboleslavské farnosti. (www.staraboleslav.com).

Vyzýváme k modlitbě a postu
Na tento den vyzýváme věřící ke zvláštním modlitbám a skutkům pokání za českou zemi v této naléhavé situaci
Ze stránek www.církev.cz


MEZINÁRODNÍ MOBILIZACE V MODLITBĚ“.
Každý den ve 20:00 se koná společná modlitba křesťanů po celém světě. Modlitbu slavného růžence a Korunky k Božímu milosrdenství věnujme za zastavení epidemie koronaviru a ochranu našich rodin. Modlitba je spojena se zasvěcením se Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
MODLITBA ZA ZASTAVENÍ EPIDEMIE
Pane Ježíši, Spasiteli světa, naděje, která nikdy nezklame, smiluj se nad námi a vysvoboď nás ode všeho zlého. Prosíme Tě, abys zastavil ránu šířícího se viru, uzdravil nemocné, zachoval zdravé a posiloval ty, kteří pečují o zdraví všech. Prokaž nám své milosrdenství a pro svou velikou lásku nás vysvoboď.Prosíme Tě o to skrze Pannu Marii, Tvojí i naší Matku, která při nás věrně setrvává, a také skrze přímluvu svatého Josefa Tvého pěstouna a našeho ochránce.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen


Farní ohlášení:

Květná neděle


5.4.2020


 


                          


1.     Pravidelné bohoslužby a pastorační setkání nejsou až do ukončení karantény.


2.     Kostel sv. Jakuba v Železném Brodě je otevřen pro soukromou modlitbu každý den v čase: 9:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00.


3.     Možnost přijetí svátosti smíření a svatého přijímání, při zachování hygienických nařízení nejlépe po telefonické domluvě s P. Janem na tel. č. 731 479 031.


4.     Bohoslužby bez účastí lidu odsloužím se spolubratry na Zelený čtvrtek v 18:30, na Velký pátek v 15:00 a na Bílou sobotu v 21:00.


5.     Prosím, podřiďte se nařízením statní zprávy.


 


P. Jan Jucha MS

 


                          


1.

    
FARNÍ KALENDÁŘ

ÚNOR
Každý pátek během postní doby bude mše svatá v kostele, před ní od 17:30 modlitba křížové cesty.
Biblická hodina bude každou středu kromě 18. 3. Místo toho bude v úterý 17. 3.
15. 3./neděle/

Sbírka na pojištění diecéze
18. 3./středa/
8:00
18:15
Mše sv. v Žel. Brodě místo večerní mše sv.
Přednáška ČKA
19. 3./čtvrtek/
Slavnost sv. Josefa
18:00
Mše sv. v kostele sv. Jakuba
20. – 22. 3.

Víkendovka pro děti – fara Bozkov
25. 3. /středa/Slavnost Zvěstování Páně
18.00
Mše sv. v kostele sv. Jakuba
28. 3. /sobota/
9:30
11:00
Příprava na biřmování – mladší
starší  
4. 4. /sobota/

Postní duchovní obnova – vede P. Jan Vývoda SDB
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah