Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:


28. neděle v mezidobí


13.10.2019


                          


1.     Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.


2.     V pátek je Svátek sv. Lukáše, evangelisty. V 17:30 bude adorace Nejsvětější svátostí zakončená modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství za misie. Spojíme se Mostem modlitby za misie.


3.     Příští neděle je Misijní neděle. Sbírka bude na misie.


P. Jan Jucha MS

FARNÍ KALENDÁŘ

ŘÍJEN
Biblické hodiny budou každou středu.
28. 9. /sobota/
Slavnost sv. Václava
14:00
Poutní mše sv. v Loužnici u zvonice sv. Václava
Nebude mše sv. v Zásadě
6. 10. /neděle/
17:00
Koncert Gospel Generace v kostele sv. Jakuba v Žel. Brodě
12. 10. /sobota/
18:00
Ve Bzí mše svatá za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
20. 10. /neděle/

Misijní neděle – sbírka na misie
27. 10. /neděle/

Výročí posvěcení kostela
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah