Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:

7. neděle v mezidobí


23.2.2020


 


                          


1.     Dnešní neděli je sbírka „Svatopetrský haléř.


2.     V úterý po večerní mši svaté bude Biblická hodina.


3.     Ve středu začíná postní doba. Posypání popelem bude na mši svaté v 18:00 v kostele.


4.     Ve čtvrtek mše svatá bude ráno v 8:00.


5.     V pátek v 17:30 bude křížová cesta a po ni bude následovat mše svatá v kostele.


6.     V sobotu v 11:00 bude příprava na biřmování pro starší skupinu.


 


P. Jan Jucha MS

FARNÍ KALENDÁŘ

ÚNOR
Biblické hodiny budou vždy ve středu, kromě středy 12. 2. Místo toho bude biblická hodina v úterý 11. 2. Na popeleční středu 26. 2. biblická také nebude.
Všechny mše svaté ve všední dny budou nadále na faře.
Mše svaté ve čtvrtek budou ráno v 8:00 hodin na faře.
2. 2. /neděle/
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Prosím, přineste svíce k požehnání
3. 2. /pondělí/
13:00
Úklid kostela po Vánocích
4. 2. /úterý/

Svatoblažejské požehnání před závěrečným požehnáním mše svaté
6. 2. /čtvrtek/
8:00
Mše sv. za nová kněžská povolání
8. 2. /sobota/
11:00
17:00
Příprava na biřmování – skupina starších
Farní ples na faře v Železném Brodě
11. 2. /úterý/

Biblická hodina po večerní mši sv.
12. 2. /středa/
 8:00
18:15
Mše sv. bude ráno na faře v Ž. Brodě
Přednáška ČKA ve sklářské škole – P. Ladislav Heryán
22. 2. /sobota/
11:00
Příprava na biřmování – skupina mladších
23. 2. /neděle/

Sbírka Svatopetrský haléř
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah