Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:13. neděle v mezidobí


30.6.2019


 


 


1.     Ve středu je Svátek sv. Tomáše, apoštola.


2.     V pátek je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.


3.     Příští neděli je hlavní pouť v Bozkově. Slavnostní mši svatou v 10:00 bude sloužit P. Jiří Smolek.


4.     V sakristii je nové číslo Zdislavy.


5.     Všem a zvlášť dětem a mládeži přeji hezké prázdniny.


 


P. Jan Jucha MSFARNÍ KALENDÁŘ

KVĚTEN
Biblické hodiny se budou konat až v září.
Ve Bzí se během prázdnin mše sv. konat nebudou.
Každý 1. čtvrtek v měsíci jsou až do konce roku mše sv. v 18:00 v Železném Brodě slouženy za kněžská a řeholní povolání.
6.7. /sobota/
16:00
Poutní mše sv. ke sv. Prokopovi v Zásadě, slouží P. Josef Jaroš MS
Nebude mše sv. ve Bzí
11. 7. /čtvrtek/
16:00
Mše sv. v Držkově za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
28. 7. /neděle/
11:00
Svatojakubská pouť v Žel. Brodě, mši sv. slouží P. Oldřich Kolář, po mši sv. agapé na farní zahradě
Nebude ranní mše sv. v Žel. Brodě ani mše sv. v Loučkách

SRPEN
5. 8./pondělí/
10:00
Na faře sraz dětí odjíždějících na tábor
10. 8. /sobota/
18:00
Poutní mše sv.  ke sv. Vavřinci na Malé Skále
15. 8. /čtvrtek/
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:00
Mše sv. v Horské Kamenici u sochy Panny Marie Bozkovské
Nebude mše sv. v Držkově
18. 8. /neděle/
10:00
6:30

18:00

Poutní mše sv. v Bozkově
sraz pěších poutníků na Malém Náměstí v Železném Brodě, autobus nebude přistaven
mše sv. v Žel. Brodě
Nebude ranní mše sv. Žel. Brodě ani v Loučkách
22. 8. /čtvrtek/

Mše sv. v Držkově nebude
24. 8. /sobota/
Svátek sv. Bartoloměje
16:00
17:00

Poutní mše sv. v Držkově
Koncert v Držkově – soubor Satori
Nebude mše sv. v Zásadě
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah