Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah


24. neděle v mezidobí

12.9.2021

 

                          

1.     Protože se blíží volby a je zřejmé, že by bylo dobré se modlit za rozumné politiky a za naši zem a současně mít důvod se potkávat navrhujeme toto: od neděle 22.8 každou neděli. vždy od 18:00 se potkávat do voleb na faře, přečíst si několik kapitol z Jeremiáše, tak abychom ho do voleb celého přečetli. A mimoto se každý den ve 20.00 spojit v jakékoli modlitbě.

2.     V úterý je Svátek Povýšení sv. Kříže.

3.     Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina.

4.     Ve čtvrtek je Svátek sv. Ludmily. Mše svaté budou ráno v 8:00 a večer v 18:00.

5.     Příští neděli oslavíme výročí  Zjevení Matky Boží na La Salette.

P. Jan Jucha MS

 

FARNÍ KALENDÁŘ
Každý čtvrtek bude mše sv. v Žel. Brodě ráno v 8:00 hodin.
ZÁŘÍ
3. 9. /pátek/
 7:30
 8:00
Adorace Nejsvětější Svátosti
Mše sv. v Žel. Brodě bude ráno, večerní mše sv. nebude
12. 9. /neděle/
10:00
11:00
16:00
Poutní mše sv. na Krásné
Mše sv. v Loučkách za ochranu lidského života
Mše sv. na Krásné a po ní Pobožnost svatých schodů
16. 9. /čtvrtek/
Svátek sv. Ludmily -
1100. výročí mučed. smrti
8:00
18:00
Mše sv. v Žel. Brodě
Mše sv. v Žel. Brodě
19. 9. /neděle/

175. výročí zjevení na La Salette
28. 9. /úterý/
Slavnost sv. Václava
9:00
14:00
Mše sv. v Žel. Brodě (večerní nebude)
Mše sv. v Loužnici u zvonice sv. Václava
Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah